Katujen ja tieverkon puhtaanapito katupesurilla

SCW Katupesuri on monipuolinen kuorma-auton aurauspuskuriin asennettava pesulaitteisto, jota voidaan ohjata iRoad -ohjaimella ajon aikana. Laitteen perustoiminnot ovat laaja kattaus toimivuutta ja helppoa käytettävyyttä. Teiden ja katujen pinnat puhdistuvat pesukamman pesusuuttimilla (9 kpl). Lisäsuuttimilla varustettuna katupesuri soveltuu tieympäristön rakenteiden, kuten portaiden, ulkoliikuntapaikkojen, tievarsikaiteiden, pysäkkikatosten ja liikennemerkkien pesuun, myös talviaikaan.

Pumppujärjestelmä tuottaa 1200 litraa minuutissa 3-10 barin paineella. Tämä yhdistelmä tuottaa tutkitusti korkeatasoisen pesutuloksen yhdellä ajokerralla. iRoad ohjain mahdollistaa vesisuihkun paineen ja pesurin asennon ohjaamiseen haluttuun suuntaan. Katupesuria voidaan nostaa ja laskea korkeussuunnassa. Monikäyttöisyyttä saadaan pesukorkeuden ja vesisuihkun paineen eri yhdistelmillä.

Vesisuihkun pesukulma voidaan kääntää, jolloin pesuvesi siirtyy haluttuun suuntaan, esimerkiksi pientareelle. Pesuri ulottuu tarvittaessa puoli metriä pidemmälle suuntaansa, sillä pesuri voidaan siirtää sivuttaissuunnassa vasemmalle ja oikealle (sivuttaissiirto). Näin yletytään seinien ja bussipysäkkien seinustoihin ja muihin hankaliin kohteisiin.

Vaikka katupesuri usein yhdistetään katujen kevätpesuun, on sillä muitakin tärkeitä tehtäviä, jotka koskevat koko tieympäristöä rakenteineen ympäri vuoden. Lisävarusteilla katupesurin ja vesisäiliön käyttötarkoitusta voidaan muuttaa tarpeen mukaan myös jälkikäteen.

Katupesurin varusteet

Katupesurin kokoonpanossa on otettu huomioon tarve käyttää erilaisia pesu- ja sirottelumateriaaleja. Pesemiseen voidaan käyttää vettä, suolaliuosta, pesuaineita, kemikaaleja ja desinfiointiaineita. Pesurilla on ainutlaatuinen kestävyys myös vaativissa talvisissa olosuhteissa.

Vakiovarusteena katupesurissa on pesukampa yhdeksällä pronssisuuttimella tien pintojen painepesuun ja kostutukseen. Tehokkuutta työntekoon saadaan lisävarusteiden avulla. Pesuri voidaan varustaa kolmella eri pesulisävarusteella, joita voidaan käyttää tarvittaessa yhtäaikaisesti.

 • Hydraulisesti ohjattava 3-5 metrin pesukorkeuteen yltävä pesutykki.
 • Viuhkasuutin, joka voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle sivulle. Sopii hyvin tien pinnan yläpuolella olevien kohteiden pesuun ja pesuveden ohjaamiseen pientareelle ajon aikana.
 • Pesuriin asennettava käsiletkukela kulkee helposti mukana. Käsiletkukela on omiaan ulkoliikunta-alueiden, pitkien portaikkojen, seinämien, sillan rakenteiden ja muiden vaativien alueiden pesuun. 20 metriä pitkässä käsipesuletkussa on piste- ja viuhkasuuttimet ja sähköinen letkukela.
pesutykki

Täysin varustellun SCW katupesurin hyödyt:

 • Tien pintojen lisäksi voidaan pestä tieympäristöt varusteineen
 • Suuri osa kohteista saadaan pestyä hytistä käsin
 • Pesulisävarusteita hallitaan toisistaan riippumatta
 • Painepesu runsaalla vedellä vähentää pm10-katupölyn määrää
 • Pesuvesi virtaa poispäin ajoradalta
 • Kanttikivetykset kulmineen puhdistuvat liasta ja sammaleesta
 • Voidaan noudattaa ylhäältä alaspäin -pesumenetelmää
 • Valmistettu korkealaatuisista komponenteista
 • Monipuoliset suutintoiminnot

Lisävarusteiden valinta:


Katujen ja yleisten alueiden puhtaanapito

Likaiset pinnat keräävät helposti pölyä. Asuntoalueilla ja keskustoissa on paljon kohteita, joita voidaan puhdistaa täysin varustellulla katupesurilla:

 • Kadut ja kulkuväylät
 • Ulkoliikunta-alueet ja leikkipuistot
 • Torit ja katuaukiot
 • Puistopenkit ja istuma-alueet
 • Pysäkkikatokset, pysäköintialueet ja muut yleiset alueet
 • Polkupyörätelineet
 • Katujen kalusteet
 • Korokkeet
 • Suojakaiteet
 • Liikennemerkit

Teiden puhtaanapito

Tievarsirakenteiden ja -laitteiden puhtaanapidolla varmistetaan niiden turvallinen toiminta ja pitkä käyttöikä. Täysin varustellulla katupesurilla voidaan puhdistaa teiden pintojen lisäksi:

 • Reunakivetykset
 • Liikennemerkit
 • Tienvarsikaiteet
 • Siltojen rakenteet
 • Pysäkkikatokset
 • Seisakkeet

Rakennustyömaat

Kaivuu- ja maatyöalueilla pölyävät pinnat pitää kostuttaa ja ajoneuvot pestä ennen työmaalta lähtöä. Täysin varustellulla katupesurilla on useita käyttötarkoituksia työmailla:

 • Ajoneuvojen renkaat ja alustat
 • Ajoreitit ja niiden reunojen pesu
 • Pölyntorjunta
 • Pölyävien pintojen, kuormien ja maakasojen kostutus
 • Betonipintojen esipesu

Painepesu on katupölyn torjunnan perusta

Kotimaisista pienhiukkaslähteistä katupölyn osuus on 10%. Liikenteen pakokaasupäästöt ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi vähentäen terveyshaittoja, mutta katupölyn aiheuttamat haitat eivät ole vähentyneet. Normaalilla katujen kevätsiivouksella pyritään poistamaan katupöly tienpinnoilta, mutta se ei aina riitä ja sen vuoksi pölyämistä vähennetään kastelemalla katuja laimealla suolaliuoksella (kalsiumkloridilla) pahimpien pölypäivien aikaan. Katupöly ei ole yksin suurten kaupunkien ongelma, vaan korkeita hiukkaspitoisuuksia voi esiintyä myös pienissä kunnissa ja taajamissa sekä rakennus- ja tietyömaa-alueilla. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmansuojelu...

REDUST-hankkeen demonstraatioissa parhaat pesutulokset hengitettävän katupölyn vähentämisessä saatiin menetelmillä, joihin liittyy korkeapaineinen vesipesu. “Avaintekijä saavutetuissa PM10-katupölyn päästövähennyksissä uskotaan olevan kadun huuhtelu vedellä korkealla paineella sen jälkeen, kun imulakaisukone on poistanut karkean materiaalin tien pinnalta.” Perinteisen imulakaisukoneen ja katupesurin yhdistelmän, yhdistelmäpesun, kustannusarvio (400€/km), on PIMU- konetta (600€/km) edullisempi vaihtoehto. https://www.ymk-projektit.fi/redust/

Korkealla olevien kohteiden peseminen

Oikea-oppinen puhdistus etenee ylhäältä alaspäin, eli ylhäällä olevat kohteet pestään ensin ja tien pinta viimeisenä. Korkealle ylettyviä pesulisävarusteita ovat käsiletkukela ja pesutykki. Varuste kannattaa valita pesukohteen mukaan.

Sillat ja liikennemerkit

Liukkaudentorjuntakaudella liikennemerkit joutuvat raparoiskeiden ja tiesuolan armoille, samalla, kun heijastinpintojen näkyvyys on ehdottoman tärkeää. Näiden puhdistus on tärkeässä roolissa, jotta tienkäyttäjä saa liikkua turvallisessa ympäristössä. Liikennemerkit ja liikennepeilit täytyy pitää puhtaana liasta, lehtivihreästä ja pinttymistä. Sillat rakenteineen on painepestävä keväisin ja silta varusteineen on pidettävä siistinä läpi kesän. Katupesuri on varusteltavissa pesutykillä, jolla 3-5 metriin asti ulottuvat kohteet voidaan puhdistaa ohjaamosta käsin. Osa liikennemerkeistä ja siltojen rakenteista vaatii kuitenkin yksityiskohtaisempaa pesemistä, joten pesuri kannattaa varustella myös käsiletkukelalla.

Pysäkkikatokset

Mikäli urakka-alueella on pysäkkikatoksia, kannattaa katupesuriin valita lisävarusteeksi käsiletkukela. Väylän ohjeiden mukaisesti pysäkkikatosten pinnat on pidettävä siisteinä: katos on pestävä varusteineen huhtikuussa ja sen jälkeen tarpeen mukaan. Katosten seinämät ja katto saadaan puhdistettua käsiletkukelalla. Katupesurissa on sivuttaissiirto, joten pysäkkien reuna-alueet saadaan pestyä helposti.

Tienvarsikaiteiden puhdistamista on vaikeampi tehdä pelkällä painepesulla pinttymien ja maantiesuolan vuoksi. Niiden painepesu vaatii usein kaveriksi esipesua ja harjausta. Tien puolelta tehtävä pesu ei ole riittävä, sillä kaiteet varustuksineen kannattaa puhdistaa kauttaaltaan. Näiden tehokkaaseen puhdistamiseen auttaa AM SRS 2 kaideharja. Lue lisää täällä…

Portaat

Portaat on puhdistettava keväällä heti sulan kauden vakiinnuttua ja ne on pidettävä siistinä ja turvallisena käyttää. Portaiden yhteydessä on usein kaiteita, joka myös on pidettävä puhtaana. Käsiletkukelalla varusteltu katupesuri toimii parhaiten pitkien portaikkojen pesutarkoitukseen. Kelassa on pesuletkua 20 metrin verran, joten sillä yletytään pesemään useimmat portaikot. Vettä voidaan suihkuttaa joko piste- tai viuhkasuuttimella.

Katujen peseminen

Se, mikä pätee lumen auraukseen, pätee myös tien pinnan puhdistukseen: Jos et puhdista tienpintoja säännöllisesti, menetät tienpinnan kyvyn muodostaa tarvittavaa kitkaa. Pinttyneen lian puhdistaminen vaatii myös järeämpiä ja tien pintaa kuluttavampia pesumenetelmiä, sekä vie enemmän työaikaa. Puhdas tienpinta vähentää kitkan puutteesta johtuvien onnettomuuksien todennäköisyyttä.

Liikennesaarekkeet ja muut päällystetyt ja kivetyt alueet on puhdistettava kevään aikana. Reunakivien ympärillekään ei saa jäädä irtoainesta. Hiekoitushiekan ja irtoaineksen puhdistusurakassa olennainen osa on kostutus ennen harjausta ja tienpintojen huuhtelu materiaalin keräämisen jälkeen. Kuivaharjaus on useimmiten kiellettyä. Hiekoitushiekan puhdistamisen jälkeen päällysteet ja kivetyt pinnat on helppo pestä katupesurilla puhtaaksi jäljelle jääneestä irtoaineksesta. Katukivetysten nurkkiin kertyy herkemmin sammalta ja irtoainesta. Taajamissa pesuvesi täytyy myös saada ohjattua pientareelle, pois ajokaistalta. Pesuriin saatava viuhkasuutin on oikea lisävaruste näihin tarkoituksiin. Kevätpuhdistuksen jälkeen kaikki päällysteet ja kivetyt pinnat on pidettävä puhtaana irtoaineksesta seuraavaan liukkaudentorjuntakauteen saakka.

Tien pintojen puhdistaminen

Keskusta-alueiden kadut sekä tärkeimmät keskustaan johtavat pääväylät pestään pölyn tehokkaaksi poistamiseksi. Tien pintaan tarttuu kaiken aikaa materiaalia, joka vähentää tien pinnan kitkaa. Katupesurilla voidaan pestä tien pinta tehokkaasti ja palauttaa kitka. Pesuri kestää hyvin eri pesuaineita ja kemikaaleja, kuten myös desinfiointiaineita.

Kosketeltavien pintojen puhdistaminen

Kaupunkialueiden tieympäristöjen puhdistuksessa voidaan käyttää tienhoitoautoon tai tienhoitotraktoriin asennettavaa katupesuria. SCW katupesuriin soveltuvia puhdistusaineita ovat:

 • pesuaineet,
 • kemikaalit ja
 • desinfiointiaineet

Julkisten paikkojen kosketeltavat pinnat, kuten

 • kaiteet,
 • puistopenkit,
 • ostoskärrykatokset,
 • portaat,
 • sillat,
 • siltojen kaiteet ja
 • bussipysäkit

voidaan pestä pesurin 20 metrin pituisella käsiletkukelalla (lisävaruste).

Täysin varustellun SCW katupesurin hyödyt:

•Tien pintojen lisäksi voidaan pestä tieympäristöt varusteineen

•Suuri osa kohteista saadaan pestyä hytistä käsin

•Pesulisävarusteita hallitaan toisistaan riippumatta

•Painepesu runsaalla vedellä vähentää pm10-katupölyn määrää

•Pesuvesi virtaa poispäin ajoradalta

•Kanttikivetykset kulmineen puhdistuvat liasta ja sammaleesta

•Voidaan noudattaa ylhäältä alaspäin -pesumenetelmää

•Valmistettu korkealaatuisista komponenteista

•Monipuoliset suutintoiminnot

Teiden ja katujen pinnat puhdistuvat pesurin pesusuuttimilla, joiden pesukulmaa ja korkeutta voidaan säätää ohjaimella. Lisävarusteiden suuttimia hallitaan toisistaan riippumatta, mikä mahdollistaa katujen, torialueiden, siltojen, bussikatosten ym. kohteiden painepesun samalla koneyksiköllä kadun pesemisen ohessa.

Vuosien tutkimustyöllä on huomattu, että laadukkaan pesutuloksen saavuttamiseksi korkea vesimäärä on kriittisemmän tärkeämpää, kuin korkea vedensyöttöpaine. Korkeatasoisen pesutuloksen saavuttamiseksi SCW pesurin pumppujärjestelmä tuottaa 1200 litraa minuutissa 3-10 barin paineella. Tämä yhdistelmä tuottaa tutkitusti korkeatasoisen pesutuloksen yhdellä ajokerralla.

TEKNISET TIEDOT
Vesitankkien tilavuudet 6 - 15 m3
Pumpun tuotto 1200 l/min
Paine 3 - 10 bar
Suuttimet etupuomilla 9 kpl
Lisäsuuttimet ja pesutykki 3 kpl, ohjataan ohjaamosta
Käsinpesu letkun pituus 20 m

Kysymyksiä?

Mikäli mielessäsi on kysymyksiä katupesuriin liittyen, tai haluat tiedustella tarjousta, täytä rohkeasti alla oleva yhteydenottolomake!


Kuntec Oy 31.3.2016 (1).jpeg
Vesisäiliöt

Vesisäiliöitä voidaan käyttää katujen puhdistuksesta aina elintarvikeveden jakeluun ja varastointiin, sekä sammutusveden kuljetukseen. TUTUSTU

Säiliö

Suuri säiliö mahdollistaa tehokkaan työskentelyn, kun pesuliuosta riittää pitkälle tieosuudelle. Säiliö voidaan täyttää yläluukuista, palopostijärjestelmästä, tai ulkoisella pumpulla. Säiliö voidaan täyttää myös järvi- joki- tai merivedellä (pumppu lisävaruste).

Valmistusmateriaalinsa ansiosta säiliö sopii katastrofitilanteessa talousveden kuljetukseen tai esim. maatiloilla veden säilytykseen. Säiliöt ovat modulaarisia, ja niistä löytyy jokaiseen tarpeeseen sopiva koko.

Arctic pesulaitteistot on suunniteltu tehostamaan tienhoitoauton käyttöä kesällä. Pesurin ja vesisäiliöiden toiminnot ohjataan samalla iROAD ohjaimella kuin tienhoitoauton talviaikaiset toiminnot.

Katujen ja tieverkon puhtaanapito

Tieympäristöjen puhdistaminen lisää tienkäyttäjien turvallisuutta ja liikennetietoisuutta vähentäen onnettomuuksien määrää. Turistit, asukkaat ja heidän lemmikkinsä voivat nauttia puhtaasta ja terveestä kaupunkiympäristöstä, kun kadut ympäristöineen puhdistetaan säännöllisesti ja asianmukaisesti.

katupesuri