Tietosuojaseloste

Verkkosivusto:

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan. Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Tietosuojaselosteen henkilötietojen käsittelystä löydät alta.

Käyttöehdot:

Arctic Machine pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Oikeudet sivustossa julkaistavaan teksti- ja kuva- ja videoaineistoon ovat Arctic Machinella. Arctic Machine ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Arctic Machine ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa. Arctic Machine ei ole vastuussa linkitettyjen kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Tietosuojaseloste:

Arctic Machine käsittelee verkkosivuilta kerättyjä tietoja ja henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattavalla tavalla sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäessäsi sivustoa sitoudut noudattamaan myös edellä kuvattuja sivuston käyttöehtoja.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) (”Tietosuoja-asetus”) mukaisesti Arctic Machine on velvollinen laatimaan tietosuojaselosteen, jossa kuvataan, miten Arctic Machine kerää, käsittelee, säilyttää, luovuttaa ja suojaa henkilötietojasi, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä ne oikeudet, joita on henkilöllä, jonka tietoja kerätään (”rekisteröity”).

Rekisterinpitäjä:

Arctic Machine Oy,
Valmetintie 11, 40420 Jyväskylä.

Y-tunnus: 0401330-0.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää am@am.fi.

Tietokantarekisteri:

Verkkosivuston lomakkeilla voi lähettää tarjouspyyntöjä ja tilata uutiskirjeen, jolloin tiedot tallentuvat asiakkaan henkilötietoina tietokantarekisteriin. Tietokantarekisterin tietoja tarvitaan myös sivuston ylläpitämiseksi.

Henkilötietojen käsittely:

Arctic Machine käsittelee henkilötietoja vain Tietosuoja-asetuksen edellytykset täyttävällä tavalla ja on ottanut käyttöön Tietosuoja-asetuksen edellyttämät tekniset ja organisatoriset keinot varmistaakseen tietojenkäsittelyn tietoturvallisuuden.

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti suoraan Rekisteröidyltä tai niitä saadaan Arctic Machinen palveluiden käytöstä. Henkilötietoja käytetään Arctic Machinen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, ja tiedot voidaan tässä yhteydessä siirtää Arctic Machinen asiakkuudenhallintajärjestelmään. Henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin mielipide- ja markkinatutkimukseen ja asiakasrekisterin päivittämiseen. Asiakas voi aina olla yhteydessä rekisterinpitäjään suostumuksen peruuttamiseksi.

Verkkosivuston kautta kerättyjä henkilötietoja ei käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Tietoja käsittelevät vain sivustoa ylläpitävät henkilöt sekä Arctic Machinen asiakkuuksista vastaavat henkilöt. Käsittelyn oikeudellisena perusteena ovat lainsäädännön määräykset ja Arctic Machinen velvollisuudet Rekisteröityä kohtaan.

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

-Rekisteröidyn antama suostumus;

-lakiin perustuvan, sopimusperusteisen tai muun oikeudellisen velvoitteen täyttäminen;

-Arctic Machinen oikeutettuun etuun perustuvan tarkoituksen täyttäminen; ja

-sellaisen sopimuksen toteuttaminen, jossa Rekisteröity on osapuolena.

Tallennetut henkilötiedot:

Lomakkeissa pyydämme yrityksen nimen, yhteyshenkilön nimitiedot, puhelinnumeron, sähköpostin ja halutessaan asiakas voi antaa kuvauksen pyytämästään tarjouksesta. Lähetetyt tiedot tallentuvat tietokantarekisteriin ja niitä säilytetään enintään 2 vuotta viimeisestä yhteydenotosta, mikäli sovellettavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. Tietoja ei luovuteta Arctic Machinelta muille toimijoille.

Sivuston käyttäjän oikeudet:

Verkkosivuston käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Voit pyytää ja saada nähtäväksesi tallennetut henkilötietosi pyytämällä tietoja sähköpostitse am@am.fi. Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten. Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Voit kirjallisesti pyytää Arctic Machinea poistamaan tietosi sivuston tietokantarekisteristä. Tietosuoja-asetuksessa säädettyä oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun henkilötietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksen, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit niin ikään vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Arctic Machinen oikeuteen. Jos Arctic Machinella on kuitenkin pakottavia oikeutettuja perusteita, jotka ohittavat Rekisteröidyn edun, oikeuden tai vapauden, voi Arctic Machinella olla oikeus jatkaa käsittelyä;

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Evästeet:

Sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä, eli pieniä tekstitiedostoja. Verkkosivustomme tallentaa päätelaitteellesi kahdenlaisia evästeitä: teknisiä evästeitä sekä ns. kolmannen osapuolen evästeitä. Tekniset evästeet mahdollistavat verkkopalvelumme toimivuuden, ja niiden avulla pystymme tarjoamaan parempaa palvelua. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä sivuston käyttäjät haluavat ja miten voimme parhaiten antaa käyttäjille heidän tarvitsemiaan tietoja. Kolmannen osapuolen evästeet tarkoittavat verkkosivuihimme liitettyjen ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluihin liittyviä evästeitä. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi tai laitteesi asetuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mahdollinen tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tehdään asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, erityisesti kiinnittäen huomiota kyseisen maan tietosuojan tasoon.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Arctic Machine parantaa ja kehittää palveluita ja verkkosivustoa jatkuvasti, joten Tietosuojaselosteeseen saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Arctic Machine ei rajoita Tietosuojaselosteessa kuvattuja tai soveltuvien tietosuojalakien mukaisia rekisteröidyn oikeuksia niillä lainkäyttöalueilla, joilla Arctic Machine toimii. Jos Tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, antaa Arctic Machine siitä selkeän ilmoituksen, kun sovellettava laki niin edellyttää. Rekisteröidyn tulee lukea Tietosuojaseloste aika ajoin, saadaksesi ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.