Kunnossapito kesällä: siltojen, teiden, kaiteiden ja meluesteiden puhdistus

Kuuluuko urakka-alueellesi siltoja, tienvarsikaiteita tai meluesteitä?

Vastasit kysymykseen mitä luultavammin "kyllä".

Tiesitkö, että?

  • Tiekaiteita on Suomessa noin 4 305 km verran.
  • Maantiesiltojen kokonaismäärä Suomessa on noin 15 000 kpl.
  • Tierekisterin mukaan meluesteinä toimivia meluseiniä, melukaiteita ja meluvalleja löytyy Suomesta yhteensä yli 300 kilometrin pituudelta.
  • Teiden varsilla on myös satoja kilometrejä heijastimin varustettuja reunapaaluja.

Kunnossapidon hoitourakointi ei rajoitu talviaikaan. Tässä jutussa käydään lyhyesti läpi kunnossapidon hoitourakointia kesällä siltojen, kaiteiden, reunapaalujen, meluesteiden sekä pinnoitettujen teiden pesun ja puhdistuksen osalta.

Puhtaanapidolla huolehditaan, että tiealue varustuksineen sekä tien vieri- ja liitännäisalueet pysyvät yleisen siisteyskäsityksen mukaisessa kunnossa, visuaalisesti miellyttävinä sekä terveydelliset ja liikenneturvallisuuden vaatimukset täyttävinä. Liikenneympäristön kesähoidolla huolehditaan tiealueen, luiskien, pysäkkien, levähdys- ja pysäköintialueiden, lauttapaikkojen ja muiden vastaavien alueiden yleisestä siisteydestä. - Väylä.

Laatuvaatimusten täyttäminen edellyttää urakoitsijalta tietynlaisen pesu- ja puhdistuskaluston hankintaa.

Siltojen puhdistus

Siltojen kaikkien rakenneosien ja siltapaikkojen hoito tulee tehdä Väylän julkaiseman siltojen hoito-ohjeen (Siltojen hoito (LO 29/2014)) annettujen ohjeiden ja laatuvaatimusten mukaan. Puhdistukseen annetut yksityiskohtaiset ohjeet hiekan, maa-aineksen, maantiesuolan ja raparoiskeiden ja muiden epäpuhtauksien pesuun asettavat omat vaatimuksensa pesukalustolle. Esimerkiksi siltojen kaiteet on puhdistettava "riippumatta kaidemateriaalista korkeapainepesulla kauttaaltaan, mukaan lukien kaiteisiin kiinnitetyt suojaverkot sekä kaiteiden päätyviisteet.".

Vaaditun kevätpuhdistuksen jälkeenkin urakoitsijan vastuulla on huolehtia mm. siltojen kaiteiden, kantavien rakenteiden, reunapalkkien, maatukien ja välitukien siisteydestä.

katupesuri-siltojen-puhdistus

Kaiteiden puhdistus

Kaiteisiin tarttuu suolaa ja hiekoitushiekkaa ja valitettasti kaiteita myös töhritään. Tien tai leveän keskialueen reunassa sekä tien keskellä olevat kaiteet kannattaa puhdistaa kaideharjalla. Harjarullien asentoa, kaltevuutta, sekä kunkin harjarullan pyörimissuuntaa voi säätää niin, että esimerkiksi keskikaistan kaiteen puhdistus onnistuu yhdellä ajokerralla harjarullien ollessa kaiteen molemmin puolin.

Harjalaitteella voidaan puhdistaa kartion malliset kaidemerkinnät kaikilta sivuilta yhdellä ajokerralla, samoin kuin tienvarsien yksittäiset tienmerkintätolpat. Tiheä harjas takaa pinttyneemmänkin lian irtoamisen puhdistettavasta pinnasta. Harjarullia voi tarvittaessa vaihtaa pestävän pinnan mukaan kovempiin tai pehmeämpiin ja valittavana on 1000 mm. ja 700 mm. korkuiset vaihtoehdot. Harjarullissa on automaattinen paineen säätö. Lisää tietoa kaideharjasta: AM SRS 2 Kaideharja

Tiealueella olevien kohteiden puhtaanapito vaikuttaa yleiseen siisteyteen ja luo viihtyisyyttä tieympäristöön. Hiekoitushiekan ja pölyn poistaminen vaikuttaa ajomukavuuteen ja vähentää terveysriskejä. Puhtaanapidolla huolehditaan, että tiealue varustuksineen sekä tien vieri- ja liitännäisalueet pysyvät yleisen siisteyskäsityksen mukaisessa kunnossa, visuaalisesti miellyttävinä sekä terveydelliset ja liikenneturvallisuuden vaatimukset täyttävinä. -Väylä

kaiteiden-pesu-kaideharja

Reunapaalujen puhdistus

Paalujen tärkein tehtävä on ohjata autoilijaa pimeässä. Tämän vuoksi reunapaalujen on oltava puhtaat. Kuluneena talvena reunapaalujen puhdistamiseen on jouduttu kiinnittämään huomiota erityisesti vähälumisilla alueilla.

Liikenneympäristön hoidon laatuvaatimusten mukaan liikenne- ja opastusmerkkien, liikenteen ohjauslaitteiden ja reunapaalujen on oltava toimintakunnossa ja täytettävä tehtävänsä: Syksyn, talven ja kevään aikanakin vähintään 2 peräkkäisen paalun heijastimineen on näyttävä lähivaloilla pimeässä.

"Valta- ja kantateiden, vilkkaiden seututeiden (KVL yli 1500) sekä taajamien merkkien alin hyväksyttävä kuntoarvo on 3 ja muiden teiden 2. (Liikennemerkkien kuntoluokitus TIEH 2200060-v-09). Merkkien kiinnitysten tulee olla aina kunnossa. Likaantuneiden merkkien ja liikennevalojen puhdistuksen toimenpideaika on valta- ja kantateillä, vilkkailla seututeillä (KVL yli 1500) sekä taajamissa 2 vrk ja muilla teillä 4 vrk. Toimimattomaksi likaantuneita merkkejä ei sallita. Pesumenetelmä ei saa vaurioittaa merkkejä. Merkit tulee pestä puhtaaksi kaikesta liasta, lehtivihreästä ja pinttymistä valta- ja kantateillä, vilkkailla seututeillä (KVL yli 1500) sekä taajamissa viimeistään 31.5. ja muilla teillä viimeistään 15.6" - Väylä

Niittojätteen puhdistus

Kesällä niiton yhteydessä kaiteille ja paaluille lentää niittojätettä. Niittoa viimeistellessä niittojäte täytyy myös puhdistaa. Kaideharja soveltuu niittojätteen puhdistamiseen erittäin hyvin.

Meluesteiden puhdistus

Meluesteiden hoidossa tulee huolehtia riittävistä pesukerroista ja ne on puhdistettava tarpeen mukaan, sillä meluesteen esteettisyys vaikuttaa ympäristön ilmeeseen. Esi- ja pääpesulla sekä kahdella harjalamellilla varustettu AM SRS 2 kaideharja puhdistaa pinnat 2,3 metrin korkeuteen asti, joten se soveltuu myös meluesteiden puhdistamiseen.

Myös meluesteitä joudutaan puhdistamaan koneellisesti tai korjaamaan. Meluesteiden siisteydestä huolehtiminen, töherrysten poisto, pienten vaurioiden korjaaminen sekä rakenteellisista vaurioista, ilkivallasta ja töherryksistä tilaajalle raportoiminen kuuluvat hoitourakoitsijan vastuulle. - Väylä

kaideharja-meluesteiden-puhdistus

Kaideharja

AM SRS 2 kaideharja on tänä keväänä lanseerattava uutuus Suomen markkinoilla. Kaideharjalla puhdistetaan teräs- ja betonikaiteet ja reunapaalut yhdellä ajokerralla.

Kesäkäyttö: Kuran, roskien, hiekan, niittojätteen ja pölyn poisto.
Talvikäyttö: Lumen, sohjon ja lian poistaminen.


> Tutustu kaideharjaan täällä: AM SRS 2 Kaideharja

Päällystettyjen tienpintojen puhdistus

Taajamissa katupöly aiheuttaa ympäristölleen ongelmia useimmiten keväisin, kun teiden kulumisesta ja katujen hiekotuksesta aiheutunut pöly kuivuttuaan pääsee leijailemaan. Ajankohtainen aihe keväällä onkin hiekoitushiekan ja irtoainesten poisto päällystetyiltä pinnoilta:

  • Taajamissa ja kävely- ja pyöräilyväylillä puhdistustoimet on tehtävä heti sulan kauden vakiinnuttua huhtikuussa. Puhdistus on uusittava tarpeen mukaan. Hiekka ei saa aiheuttaa vaaraa kävely- ja pyöräilyliikenteelle.
  • Valta- ja kantatiet sekä levähdys- ja pysäköimisalueet on puhdistettava viimeistään 30.4.
  • Muut päällystetyt tiet on puhdistettava viimeistään 15.5.

Takarajat ovat Väylän määrittelemiä. Kevätpuhdistuksen jälkeen kaikki päällysteet ja kivetyt pinnat on pidettävä puhtaana irtoaineksesta seuraavaan liukkaudentorjuntakauteen saakka.


Hiekoitushiekan ja irtoaineksen poisto

Hiekoitushiekan ja irtoainesten poisto päällystetyiltä pinnoilta tapahtuu alueesta riippuen, joko harjaavalla laitteella, tai kostuttavalla keräävällä laitteella. AM OS avoharja soveltuu kesällä irtomateriaalin, roskien, hiekan ja pölyn poistoon. Avoharjaan on saatavilla lisävarusteena kastelusuuttimet nousevan pölyn minimoimiseksi.

Katupesurin käyttäminen

AM SCW katupesuri mahdollistaa hankalienkin paikkojen pesun ja puhdistuksen monipuolisten suuttimien sekä käsiletkukelan ansiosta. Katupesurissa on sivuttaissiirto, minkä vuoksi sillä pääsee helposti pesemään seinän vierustat. Pölynsidontaa varten auton takaosaan voidaan asentaa erilliset kastelusuuttimet. Suunniteltujen lisävarusteiden ansiosta säiliöiden käyttö on helposti muunneltavissa lisäksi veden elintarvikekuljetuksiin. Rakenne on toteutettu erittäin korkealaatuisilla elintarvikehyväksytyillä PE-säiliöillä, jotka kestävät iskuja ja tärinää erinomaisesti myös kylmissä olosuhteissa. Arctic Machine on Brockin imulakaisukoneiden virallinen jälleenmyyjä Suomessa.

pesuri-traktori

Katupesuri

AM SCW katupesurin lisävarusteet mahdollistavat kaiteiden, liikennemerkkien, bussipysäkkien, portaiden ja siltojen pesun sekä viheralueiden kastelun. Säiliö voidaan varustella täytettäväksi myös järvi- joki tai merivedellä maksimissaan 7 metrin imukorkeudelta.

Pesurissa voidaan käyttää vettä, pesuaineita, kemikaaleja ja desinfiointiaineita. Käsiletkukelan avulla voidaan puhdistaa kosketeltavat pinnat, kuten kaiteet, bussipysäkit ja puistopenkit.

> Tutustu katupesuriin täällä: AM SCW Katupesuri

Sorateiden virtuoosi: AM alusterä

Sorateiden kesähoitoon kuuluu mm. kelirikkojen ehkäisy ja korjaus, sorateiden lanaaminen ja sorastus. Edellä mainituissa tienhoitotöissä traktoriin tai tienhoitoautoon asennettava AM alusterä on luotettava kumppani. Säännöllinen maa-aineksen sekoitus vähentää pölynsidonnan tarvetta. Alusterän asetuksia säätämällä voidaan tiekohtaisesti tasata ja sekoittaa kulutuskerrosta joko syvemmältä tai vain pinnalta.

Kun soratien pintakerroksen sekoituksesta huolimatta kuoppia ja uria alkaa ilmestymään, tulee pölynsidonta tai sorastus ajankohtaiseksi. Sopivin aika pölynsidontaan on lumien sulamisen ja kelirikkokauden jälkeen. Pölynsidontaan voidaan käyttää samaa liukkaudentorjunta-automaattia, kuin talvihoidossa tai samaa katupesuria, kuin kesätienhoidossa. Mikäli pöly on ehtinyt kulua pois tien pinnasta, tulee sorastus kyseeseen. Sorastuksen yhteydessä alusterä on sopiva työkalu materiaalin tasaustyöhön.

Myös tien pinnan kaltevuus saadaan alusterällä halutunlaiseksi ajon aikana. Terän käännön ansiosta irtomateriaali saadaan luovutettua kumpaan suuntaan tahansa. Tien reunaan valunut maa-aines saadaankin helposti palautettua takaisin ajoradalle. Alusterällä voidaan myös poistaa reunapalteet sekä muotoilla tien sivukaltevuus.

Alusterät

Alusterällä lisätään helposti auton ja traktorin käyttöastetta kaikkina vuodenaikoina. AM alusterät on tarkoitettu mm. talvisin lumen auraamiseen, polanteen karhennukseen ja poistoon sekä tienpinnan tasaukseen.

> lue lisää alusteristä täällä: AM alusterät

Maksuton huolto-opas

Syksyllä usein saattaa tulla kiire töihin ja talvilaitteiden huoltotarpeet on saattanut unohtua menneen talven lumina. Kannattaakin huoltaa aurat, sirottimen ja alusterät ennen niiden ansaitsemia kesälomia. Olemme laatineet kompaktin rasti ruutuun -oppaan, jonka avulla pystyt kohta kohdalta tarkastamaan kaiken tarpeellisen ja tilaamaan tarvittavat varaosat.