sovellus-tienhoito

Smart Operation sovellukset

Smart Operation -tuoteperhe on monipuolisen ja dynaamisen tiedonkeruun edelläkävijä. Kattava tiedonkeruu on kriittinen osa tienhoidon prosessien laadukasta ohjausta. Asiakkaan tunnistettujen tarpeiden mukaan kehitetty tuote takaa luotettavan työkalun urakoinnin suunnitteluun. Smart Operation tuoteperheen ydin on tienhoitoauton laitteiden, auton käyttötietojen ja kuljettajan toiminnan yhdistäminen hyödylliseksi tiedoksi.

Reaaliaikainen, todenmukainen, paikkasidonnainen tieto siirtyy automaattisesti kartta- ja raporttipalveluihin ja sitä voidaan käyttää toimintojen ohjaukseen, tienhoidon laadun seurantaan, huoltotarpeiden ennakointiin sekä liiketoiminnan kannattavuuslaskelmiin.

Tienhoitolaitteisiin asennettava älykäs iRoad -ohjainjärjestelmä paitsi hallitsee tienhoidon laitteet, myös kerää käyttötietoa laitteista. Kaluston käyttötietoa voidaan jakaa tarpeen mukaan rajoitetusti eri käyttäjäryhmille – mm. viranomaisraportointia varten. Smart Operation -tuoteperhe on oikea ratkaisu, kun tarpeena on hallita tienhoidon suunnittelua ja ennakointia.

SMART OPERATION – DATA

Operation Telemetry
Data Open Data Delivery

Tienhoitoautosta ja sen kaikista laitteista voidaan kerätä käyttötietoa automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Telemetria on teknologia, jonka avulla tienhoitokalustosta kerätty käyttötieto lähetetään reaaliajassa pilvipalveluun. Pilvipalvelusta käsin tieto jalostetaan esimerkiksi Smart Operation Tools -käyttöraporteiksi ja Smart Operation View -tilannenäkymäpalveluiksi, joiden avulla kunnossapitotoimenpiteitä voidaan ohjata ja suunnitella. Kalustosta kerättävä ja jalostettava tieto on räätälöitävissä asiakkaan tarpeen ja kaluston mukaan. Kalustosta kerätty tieto voidaan asiakkaan puolesta jakaa eteenpäin esimerkiksi viranomaisten käyttöön.

Smart Operation Data – kerättävä käyttötieto:

- kalusto
- kuljettajat
- matkan tiedot: aloitusaika, lopetusaika, etäisyys, kestot, pysähdykset.
- polttoaineen kulutus
- moottorin tyhjäkäynti
- liukkaudentorjuntamateriaalin määrä ja tyyppi
- leviämistiheys
- auraustiedot
- seuranta ja jäljitys

SMART OPERATION – TOOLS

Operation Reports
Road Maintenance Support

Asiakkaan tienhoitolaitteista kerätty tieto jalostetaan kunnossapitotoimenpiteiden ohjauksen työkaluiksi. Näitä työkaluja ovat kalustosta kerätystä datasta luodut tilastot ja raportit. Raporttien avulla voidaan selkeästi seurata ja suunnitella työntekoa sekä kannattavuutta, kehittää ja optimoida tienhoitotyötä ja huoltoja, sekä löytää toiminnan säästökohteita.

Raporttipalvelun kaaviot ja taulukot kertovat tarkkaa tietoa resurssien käytöstä. Raporttipalvelussa eri laitekombinaatioiden käyttökilometrien sekä käyttöaikojen perusteella seurataan tehtyjä tienhoitotoimia ja optimoidaan kulutusosien vaihtoa ja huoltoja. Kun edellisiin yhdistetään polttoaineen kulutustieto sekä ajotapatietoa, voidaan optimoida työtapoja sekä seurata liiketoiminnan kannattavuutta erityyppisissä tienhoitotehtävissä.

SMART OPERATION – VIEW

Operation Monitor

Mikäli tarpeena on nähdä joko yksittäisen tienhoitoauton tai koko tienhoitokaluston käyttötietoa reaaliajassa, Smart Operation View on oikea ratkaisu. Operation Monitor -sovelluksella seurataan auton liikkeitä, työtehtäviä ja niiden edistymistä reaaliaikaisesti karttapohjalla . Työn suunnittelu helpottuu, kun tiedetään tarkasti hoidetut tiestöt ja suoritetut hoitotoimenpiteet.

Ennen kaikkea työn laadun takaamiseksi Operation Monitor on työnjohdolle ensiarvoisen tärkeä sovellus. Operation Monitorilla voidaan valvoa reaaliajassa, että urakointi suoritetaan aikataulussa, sovitusti ja vaaditulla tasolla. Karttanäkymän ansiosta voidaan tunnistaa tarkasti, millä tieosuuksilla on esimerkiksi käytetty enemmän sirottelumateriaalia. Sovelluksen käyttäminen poistaa myös tarpeen soittaa kuljettajalle, kun halutaan tietää kaluston sijainti tai työn sujuvuus.

Mikäli haluat tiedustella tarjousta, tai mielessäsi on kysymyksiä, täytä rohkeasti alla oleva lomake. Lomakkeen täyttäminen ei sido sinua mihinkään.


Smart Operationin lisäksi liikennetiedon seuraamiseen on tarjolla Smart Traffic -liikennetietosovellukset:

LlIKENNETIETOSOVELLUKSET

Kysy lisää!
Myyntipalvelu 020 779 1550 am@am.fi
Infotripla
Infotripla
Arctic Machinen tytäryhtiö Infotripla on yksi älyliikennealan eurooppalaisista edelläkävijöistä.

www.infotripla.fi