PAIKANNUS JA TIEDONKERUU

Tarjoamme uudenlaisen mahdollisuuden tienhoitoautoyrittäjille tienhoidon laadun, toiminnan ja kannattavuuden seurantaan. Tienhoitoautosta ja sen kaikista laitteista kerätään käyttötieto automaattisesti ja jalostetaan työntekoa sekä kannattavuutta selkeästi seurattaviksi raporteiksi. Niiden avulla voidaan kehittää ja optimoida tienhoitotyötä ja huoltoja sekä löytää toiminnan säästökohteita.

Tienhoitoauton seuranta käytännössä

Internet selaimen kautta siirrytään kartta- ja raportointipalveluun. Karttapalvelussa seurataan auton liikkeitä, työtehtäviä ja niiden edistymää reaaliaikaisesti kartalla. Raporttipalvelussa eri laitekombinaatioiden käyttökilometrien sekä käyttöaikojen perusteella seurataan tehtyjä tienhoitotoimia ja optimoidaan kulutusosien vaihtoa ja huoltoja. Kun edellisiin yhdistetään polttoaineen kulutustieto sekä ajotapatietoa, voidaan optimoida työtapoja sekä seurata liiketoiminnan kannattavuutta erityyppisissä tienhoitotehtävissä.

Seurantajärjestelmän hyödyt

iROAD seurantajärjestelmän etuna ovat tiedonkeruun monipuolisuus, kaikkien tienhoitoauton laitteiden, auton käyttötietojen ja kuljettajan vaikutuksen yhdistäminen. Reaaliaikainen, todenmukainen, paikkasidonnainen tieto siirtyy automaattisesti kartta- ja raporttipalveluihin ja sitä voidaan käyttää tienhoidon laadun seurantaan, huoltotarpeiden ennakointiin sekä liiketoiminnan kannattavuuslaskelmiin.

Myynti kotimaa Puhelinnumero Email
Myyntipalvelu 020 779 1550 am@am.fi

Tutustu ohjaimiin: iRoad ohjainjärjestelmät